XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych – Wrocław, 15-17 września 2016r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 15-17 września 2016 roku do Wrocławia, który po raz kolejny będzie gościł wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z chirurgią dziecięcą. Spodziewamy się przyjazdu około 500 osób …