XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych – Wrocław, 15-17 września 2016r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 15-17 września 2016 roku do Wrocławia, który po raz kolejny będzie gościł wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z chirurgią dziecięcą. Spodziewamy się przyjazdu około 500 osób …

40 JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA – Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami – KRAKÓW, 13-14.05.2016

Wiece Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drodzy przyjaciele Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej jubileuszowej konferencji. Z okazji 50-lecia Kliniki Chirurgii Dziecięcej i 40–lecia Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, tematem wiodącym tegorocznych, odbywających się po raz czterdziesty Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami będą nowości i postępy w leczeniu …