What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Historia

  Czesław Stoba - Emerytowany Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku Marek Bukowski - Z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych Akademii Medycznej w Gdańsku 150 ROCZNIK DZIECIĘCEJ CHIRURGII URAZOWEJ 9 (XXXIII) - Lublin 2005 [mkd_separator class_name="" type="full-width" position="center" color="" border_style="dotted" width="" thickness="2" top_margin="" bottom_margin=""] Historia Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych   W pracy przedstawiono historię Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Ukazano również dzieje leczenia chorób chirurgicznych u dzieci na przestrzeni czasu. Wskazano najważniejsze wydarzenia związane z rozwojem chirurgii dziecięcej ze szczególnym...