List od Redaktora Naczelnego

WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO! KOLEŻANKI I KOLEDZY !
Jest dla mnie ogromnym zaszczytem powitać Państwa na łamach czasopisma chirurgów dziecięcych „Standardy Medyczne – Problemy Chirurgii Dziecięcej”. Jest ono oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Nazwa wskazuje, że nasz periodyk jest „członkiem rodziny” wydawnictw objętych tytułem Standardy Medyczne wydawnictwa Media Press. Jest, obok „Standardów Medycznych – Pediatrii”, drugim periodykiem poświęconym zagadnieniom chorób i wad wieku dziecięcego. Pierwszy numer „Standardów Medycznych – Problemów Chirurgii Dziecięcej” ukazał się we wrześniu 2011 roku i zgodnie z założeniami jest wydawany jako kwartalnik. Dzisiaj mogę powitać Państwa na oficjalnej stronie internetowej czasopisma.

Bardzo gorąco liczymy na Państwa aktywny udział w jego tworzeniu i kreowaniu wizerunku polskiej chirurgii dziecięcej jako dynamicznie rozwijającej się i prężnej dyscypliny klinicznej i naukowej. Zachęcamy do publikowania prac poglądowych, klinicznych, eksperymentalnych czy przypadków kazuistycznych. Chcemy, by treść periodyku odzwierciedlała nasze codzienne zainteresowania klinicznie i naukowe. Pragniemy, by Standardy Medyczne stały się forum prezentacji wiedzy i wymiany doświadczeń dla wszystkich chirurgów dziecięcych i lekarzy innych specjalności, zajmujących się leczeniem dzieci w swojej codziennej praktyce klinicznej. Kierujemy serdeczne zaproszenie do nadsyłania prac do przedstawicieli wszystkich dyscyplin klinicznych i nauk podstawowych współpracujących z chirurgami dziecięcymi.

W imieniu Rady Naukowej „Standardów Medycznych – Problemów Chirurgii Dziecięcej”, skupiającej znakomitych chirurgów dziecięcych reprezentujących wszystkie wiodące ośrodki w Polsce, zobowiązuję się, że dołożę wszelkich starań, by nasze czasopismo utrzymało wysoki poziom merytoryczny.

prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Redaktor Naczelny