Dział „Surgical Education” w VSJ

Od najbliższego numeru naszego pisma uruchamiamy w nim stałą sekcję pt. ” Surgical Education”.  Mają być w niej publikowane nowoczesne prace przeglądowe, dotyczące dowolnie wybranych tematów związanych z chirurgią małoinwazyjną i dziedzinami pokrewnymi (zgodnymi z tematyką VSJ).  Wszystkie zgłoszone do niej artykuły będą oczywiście poddawane recenzjom przez naszych nowych Recenzentów (od tego roku już dwóch) i publikowane po przejściu pełnego cyklu wydawniczego, który staram się właśnie skrócić do max 3-4 tygodni. Dzięki temu Autorzy będą uzyskiwali pełną punktację czasopisma do swojego dorobku naukowego.

Ideą tego typu publikacji ma być:

- motywacja młodzieży chirurgicznej do podjęcia próby napisania pierwszych , ważnych naukowo artykułów, bez konieczności uczestnictwa w wieloletnich badaniach naukowych.

- zdobywanie mocnych podstaw warsztatu naukowego przez młodych naukowców, potencjalnych przyszłych autorów publikacji w VSJ

- stworzenie działu czasopisma, do którego chętnie zaglądaliby młodzi chirurdzy (nie tylko polscy), szczególnie w trakcie zdobywania wiedzy specjalizacyjnej

- stworzenie elektronicznej bazy VSJ – źródła nowoczesnej wiedzy specjalistycznej w dziedzinach szeroko pojętej chirurgii małoinwazyjnej

- zwiększenie potencjału przyszłych cytacji, o co w tej chwili bardzo zabiegamy (prace przeglądowe należą do najwyżej cytowanych), a przez to wzrost wartości naukowej VSJ

Bardzo proszę o pomoc w rozpropagowaniu tej idei wśród Państwa asystentów i nie tylko. Proszę o przekazywanie tej informacji w trakcie spotkań Oddziałów Terenowych i Sekcji.

Prace takie należy zgłaszać standardowo przez panel VSJ z dopiskiem w tytule „przegląd piśmiennictwa” lub „aktualny stan wiedzy” .

Ze swojej strony, zobowiązuję się do pełnego wsparcia redakcji w przypadku korekt i późniejszego wydania pracy.

Z góry dziekuję za pomoc

Łączę wyrazy szacuku

Jacek Szeliga

VSJ Editor-in-Chief

Dodaj komentarz