Składka

Zgodnie ze Statutem PTChD obowiązują następujące zasady opłacania składek członkowskich:

1. Roczna składka członkowska wynosi 250 PLN dla specjalisty oraz 150 PLN dla niespecjalisty. Prosimy o wpłaty do końca marca każdego roku na konto Zarządu Głównego (Z.G. PTChD, ul.Curie-Skłodowskiej 52, 50-369 Wrocław, nr konta: Bank Millennium 50 1160 2202 0000 0000 8640 1587).

Wpłacając składkę należy podać przynależność do Oddziału Terenowego oraz ujawnić, czy jest się specjalistą, czy rezydentem.

2. Zaległe składki należy wpłacać także na konto Zarządu Głównego!

3. Członkowie Honorowi Towarzystwa oraz Koleżanki i Koledzy w stanie spoczynku są zwolnieni z opłacania składek.

4. Ustalono, że organizatorzy spotkań naukowych pod patronatem Towarzystwa wprowadzą znaczące zniżki dla tych Członków PTChD, którzy terminowo opłacają składki.

Będziemy wdzięczni za wykonywanie przelewów w taki sposób, by można było zidentyfikować sumę, osobę, której to dotyczy, posiadanie lub brak specjalizacji, przynależność do Oddziału Terenowego PTChD oraz adres, na który ma być przekazywane czasopismo „Standardy Medyczne – PROBLEMY CHIRURGII DZIECIĘCEJ” (najwygodniejszym sposobem jest wypełnienie formularza pozwlającego się zalogować na naszej stronie internetowej).

Lista osób, które wniosły opłatę członkowską za poprzednie lata jest widoczna po zalogowaniu się na stronie internetowej Towarzystwa. Obecność na liście jest podstawą uzyskania zniżki sympozjalnej / zjazdowej oraz bezpłatnej prenumeraty naszego czasopisma (w ramach opłaty członkowskiej). Bardzo prosimy o opłacanie aktualnych składek członkowskich na początku roku, co m.in. ułatwi terminowe wydawanie SM – Problemów Chirurgii Dziecięcej.

Uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat składek za poprzednie lata tych Członków PTChD, którzy jeszcze tego nie zrobili. Czynne i bierne prawa wyborcze posiadają tylko ci członkowie PTChD, którzy opłacają składki członkowskie zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego i nie wykazują w tym względzie zaległości.