What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

II Sympozjum „Surgical pathology of gonads in children”

Lokalizacja: Białystok

Data rozpoczęcia: 17-05-2018
Data zakończenia: 18-05-2018

Wielce Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W dniach 17.-18.5.2018 roku w Białymstoku odbędzie się sympozjum na temat leczenia patologii gonad u dzieci. Tematyka jest niezwykle ważna dla naszych pacjentów i ich rodziców. Jest jednak niemniej ważna dla nas wszystkich, bo dotyka możliwości posiadania potomstwa w dorosłym życiu a więc naszej przyszłości w najszerszym rozumieniu.

W II Sympozjum „Surgical pathology of gonads in children” wezmą wybitni znawcy zagadnienia ochrony zdolności płodzenia. Nieodzowna jest obecność chirurgów dziecięcych. To my właśnie, lecząc najmłodszych pacjentów, staramy się zapobiec różnym problemom, w tym niepłodności.

Serdecznie zapraszam Państwa do czynnego udziału w sympozjum, które będzie kolejną okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi możliwościami postępowania w patologii gonad u dzieci.

 

Potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie : https://www.umb.edu.pl/chirurgiagonadudzieci

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Konsultant Wojewódzki
ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Tel. +4885-7450-921; Faks: +4885-7450-920
www.umb.edu.pl/kchd
www.umb.edu.pl