What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Lokalizacja: Lublin

Data rozpoczęcia: 27-09-2018
Data zakończenia: 29-09-2018

Szanowni Państwo

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  środowiska  chirurgów w  Polsce, z inicjatywy Profesora Grzegorza WallneraKonsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz Profesora Krzysztofa Paśnika, Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, w dniach 27-29 września 2018 r. odbędzie się w Lublinie – Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej.

W ramach wydarzenia, podczas 8 sesji plenarnych, sesji wideo, sesji plakatowych, warsztatów i szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany poglądów nt. problemów klinicznych w chirurgii minimalnie inwazyjnej. Wśród wykładowców wielu gości zagranicznych z Europy, USA, Brazylii, Japonii, Kanady, Korei Południowej.

Wśród tematów Kongresu m.in.:

  • Powikłania w chirurgii minimalnie inwazyjnej
  • Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach narządowych
  • Operacje z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych
  • Chirurgia patologicznej otyłości
  • Chirurgia kolorektalna – nowe metody i techniki operacyjne
  • Techniki i metody terapii endoskopowej w chorobach przełyku
  • Laparoskopia w nagłych stanach chirurgicznych

Wszelkie informacje na temat programu, kosztów udziału znajdą Państwo na stronie www Kongresu: www.kongreschmi.pl
Zapraszam również do obejrzenia filmu: http://bit.ly/2xV80dV
Mam uprzejmą prośbę o przekazanie informacji nt. wydarzenia członkom Państwa Towarzystwa. Jeśli jest taka możliwość będę również zobowiązana za zamieszczenie informacji na Państwa stronie www.

W przypadku dodatkowych pytań serdecznie zapraszam do kontaktu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Patrycja Gnypek
specjalista ds. marketingu