What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej

Lokalizacja: Kraków

Data rozpoczęcia: 25-05-2018
Data zakończenia: 26-05-2018

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragnę Państwa zaprosić na spotkanie Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej w dniach 25-26 maja 2018 roku w Krakowie.

Spotkanie pozwoli zapoznać się z życiem i pracą naszych wybitnych nauczycieli. Chcielibyśmy wskrzesić pamięć o tych którzy byli przed nami, którzy przekazywali nam swoją wiedzę i aby ta pamięć i wiedza, towarzyszyła nam w codziennym życiu.
Spotkanie umożliwi również ustalić plan działalności Sekcji na przyszłe lata.

Sekcja Historyczna powołana została w 1984 roku uchwałą zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej i pierwszym jej przewodniczącym został dr med.Tadeusz Rejmanowski.

Przez wiele lat Sekcja Historyczna bardzo aktywnie działała, ale w ostatnim czasie zmalało zainteresowanie historią chirurgii dzieci. Wprawdzie medycyna jest prężnie rozwijającą się nauką, ale nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym obecnie jesteśmy, bez naszych wspaniałych Mistrzów.

Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu Sekcji, a szczególnie te osoby, które chciałyby włączyć się czynnie w dalszą jej działalność.

Maria Wieczorek-Grohman – przewodnicząca Sekcji Historycznej PTChD

Zgłoszenia ( zapewniające nocleg ) i pytania proszę kierować na adres e-mail:

marysia200@poczta.onet.pl do dn. 15.04.2018r.
Plan wystąpień zostanie podany indywidualnie e-mailem.