What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WIEKU ROZWOJOWEGO. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…”

Lokalizacja: Krucza 28, 00-522 Warszawa

Data rozpoczęcia: 02-02-2018
Data zakończenia: 03-02-2018

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…” organizowanej przez Klinikę Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka (KOCHO) we współpracy z Polish Travel Quo Vadis Sp. z o.o. w dniach 02 – 03 lutego 2018 r. w Warszawie.

Wzorem lat ubiegłych podstawowym celem tego spotkania będzie wymiana doświadczeń i podjęcie szerokiej dyskusji przez przedstawicieli środowiska medycznego i społecznego w celu wykazania możliwości i znaczenia współdziałania w walce z chorobą nowotworową wieku rozwojowego. Tematem wiodącym XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej KOCHO, jako integralnej część programu naukowo-badawczego IMiD w ramach jego działalności statutowej, będzie historia i rozwój onkologii dziecięcej w Polsce na przestrzeni ostatnich 55 lat. Program konferencji przewiduje udział przedstawicieli wszystkich specjalności medycznych współpracujących w onkologii wieku rozwojowego, jak również psychologów klinicznych, rehabilitantów i kadry pielęgniarskiej. Szczegółowy program konferencji i jej dokładny zakres tematyczny będzie opracowywany sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń czynnego udziału w tym spotkaniu.

Planowane rozpoczęcie obrad w dniu 02 lutego 2018 r. o godz. 10:00
Zakończenie obrad w dniu 03 lutego 2018 r. ok. godz. 14:30

 

Komitet organizacyjny:

dr med. Magdalena Rychłowska-Pruszyńska – Przewodnicząca
lek. med. Bartosz Pachuta
dr hab. med. Anna Raciborska, prof. nadzw. IMiD
dr med. Andrzej Szafrański
mgr Magdalena Kruza (Polish Travel Quo Vadis)

https://konferencje.ptqv.pl/XVIII-Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Instytutu-Matki-i-Dziecka-w-Warszawie