Czasopismo

 

Nasz periodyk jest „członkiem rodziny” wydawnictw objętych tytułem Standardy Medyczne wydawnictwa Media Press.  Jest, obok „Standardów Medycznych – Pediatrii”, drugim czasopismem poświęconym zagadnieniom chorób i wad wieku dziecięcego.

 

Pierwszy numer

Pierwszy numer „Standardów Medycznych – Problemów Chirurgii Dziecięcej” ukazał się we wrześniu 2011 roku i zgodnie z założeniami jest wydawany jako kwartalnik.

Aktywny udział

Bardzo gorąco liczymy na Państwa aktywny udział w jego tworzeniu i kreowaniu wizerunku polskiej chirurgii dziecięcej jako dynamicznie rozwijającej się i prężnej dyscypliny klinicznej i naukowej.Zachęcamy do publikowania prac poglądowych, klinicznych, eksperymentalnych czy przypadków kazuistycznych.

Wiedza i wymiana doświadczeń

Chcemy, by treść periodyku odzwierciedlała nasze codzienne zainteresowania klinicznie i naukowe. Pragniemy, by Standardy Medyczne stały się forum prezentacji wiedzy i wymiany doświadczeń dla wszystkich chirurgów dziecięcych i lekarzy innych specjalności, zajmujących się leczeniem dzieci w swojej codziennej praktyce klinicznej.

 

 

Kierujemy serdeczne zaproszenie do nadsyłania prac do przedstawicieli wszystkich dyscyplin klinicznych i nauk podstawowych współpracujących z chirurgami dziecięcymi.

 

 

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Maciej Bagłaj

Wydawca

Media-Press Sp. z.o.o.
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 26a
tel: 22 487 12 80

GÓRA