What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Czasopismo

Nasz periodyk jest „członkiem rodziny” wydawnictw objętych tytułem Standardy Medyczne wydawnictwa Media Press. Jest, obok „Standardów Medycznych – Pediatrii”, drugim czasopismem poświęconym zagadnieniom chorób i wad wieku dziecięcego.

a

Pierwszy numer

Pierwszy numer „Standardów Medycznych – Problemów Chirurgii Dziecięcej” ukazał się we wrześniu 2011 roku i zgodnie z założeniami jest wydawany jako kwartalnik.

a

Aktywny udział

Bardzo gorąco liczymy na Państwa aktywny udział w jego tworzeniu i kreowaniu wizerunku polskiej chirurgii dziecięcej jako dynamicznie rozwijającej się i prężnej dyscypliny klinicznej i naukowej.Zachęcamy do publikowania prac poglądowych, klinicznych, eksperymentalnych czy przypadków kazuistycznych.

a

Wiedza i wymiana doświadczeń

Chcemy, by treść periodyku odzwierciedlała nasze codzienne zainteresowania klinicznie i naukowe. Pragniemy, by Standardy Medyczne stały się forum prezentacji wiedzy i wymiany doświadczeń dla wszystkich chirurgów dziecięcych i lekarzy innych specjalności, zajmujących się leczeniem dzieci w swojej codziennej praktyce klinicznej.

Kierujemy serdeczne zaproszenie do nadsyłania prac do przedstawicieli wszystkich dyscyplin klinicznych i nauk podstawowych współpracujących z chirurgami dziecięcymi.

Redaktor naczelny:

Prof. Dr hab. Maciej Bagłaj

E-mail

Wydawca:

Media-Press Sp. z.o.o.
01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 26a
tel: 22 487 12 80

E-mail