Formularz kontaktowy

Kontakt:

dr n. med. Patrycja Sosnowska
Sekretarz PTCHD

Siedziba:

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:

Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań

tel.: (61) 8491 578 (sekretariat)
faks: (61) 8491 228

Dane:

NIP: 729-25-48-233
KRS: 0000014184
GÓRA