What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Nagroda Ministra Zdrowia dla dr n. med. Marty Komarowskiej z Białegostoku

Miło Nam poinformować, iż członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, dr n. med. Marta Komarowska, laureatka konkursu PRELUDIUM 3 w latach 2013-2015 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymała w dniu 16 października 2017 roku Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora. Podstawą do przyznania nagrody była praca pt. „Rola wybranych czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych we wnętrostwie”.

Badania naukowe prowadzone przez panią doktor wraz z zespołem z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotyczyły oceny wpływu czynników genetycznych (polimorfizmu pojedynczego nukleotydu hormonu ani-Müllerian i jego receptora), hormonalnych (inhibina B, INSL 3) i środowiskowych (bisfenol A) na rozwój jednostronnego wnętrostwa. Była to pierwsza tego typu analiza przeprowadzona wśród populacji dzieci polskich i jedna z nielicznych tego typu na świecie. Istotne klinicznie powikłania i następstwa wnętrostwa to znane nam wszystkim zaburzenia płodności oraz zwiększone ryzyko nowotworzenia w niezstąpionej gonadzie. W związku z tzw. epidemią niepłodności, w przeprowadzonych badaniach, oceniając stężenie tzw. „hormonów płodności”: AMH i inhibiny B, dr Marta Komarowska uzyskała wiele istotnych informacji na temat potencjału płodności w grupie chłopców z wnętrostwem. Badania te dotyczyły dzieci między 1 a 4 rokiem życia, a więc w momencie dojrzewania komórek rozrodczych w gonadzie męskiej.

W ciągu ostatnich dwóch dekad zwrócono uwagę na zwiększoną częstość i zróżnicowanie geograficzne dotyczące występowania wady. W większości przypadków nie udaje się, w sposób jednoznaczny, ustalić przyczyny schorzenia.
W surowicy krwi pacjentów oceniano także stężenie bisfenolu A (BPA), powszechnie występującego ksenoestrogenu, który jest szeroko stosowany jako substrat do produkcji poliwęglanów, będących składnikiem tworzyw sztucznych. Endocrine disrupting chemicals (EDCs) w tym BPA, zaburzają funkcjonowanie szczególnie układu endokrynnego i rozrodczego. Docelowym miejscem działania bisfenolu A są m.in. białka, tworzące wyspecjalizowane połączenia pomiędzy sąsiadującymi komórkami Sertoliego nabłonka plemnikotwórczego. W grupie badanych pacjentów, stwierdzono istotnie statystycznie wyższe stężenie formy całkowitej i związanej bisfenolu A (BPA). Obecnie trwają wielokierunkowe badania oceniające wpływ BPA na etiopatogenezę chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzenia płodności.

Share