What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych (PTChD)

Stowarzyszenie naukowe powstałe w 1965 roku.
Zrzesza lekarzy chirurgów dziecięcych oraz lekarzy innych specjalności,
interesujących się zagadnieniami chirurgii dziecięcej.

Zarząd główny PTCHD:

Prezes

Prof. dr hab. Maciej Bagłaj

Prezes elekt:

Dr hab. med. Przemysław Mańkowski

Sekretarz

lek. Sylwester Gerus

Skarbnik

lek. Justyna Łuczak
Członkowie zarządu:
Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski
Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
Sekcje:
Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży

Jan Godziński
jgodzin@dilnet.wroc.pl

Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń

Beata Stanek

Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

Jan Wendland
wendjan@poczta.onet.pl

Historii Chirurgii Dziecięcej

Maria Wieczorek-Grohman

Torakochirurgii

Mirosław Krysta
mikrysta@cyfronet.krakow.p

Urologii Dziecięcej

Tomasz Koszutski
koszut@mp.pl