Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych (PTChD)

Stowarzyszenie naukowe powstałe w 1965 roku.
Zrzesza lekarzy chirurgów dziecięcych oraz lekarzy innych specjalności,
interesujących się zagadnieniami chirurgii dziecięcej.

ZARZĄD GŁÓWNY PTCHD:

Prezes
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski

Prezes elekt
Prof. dr hab. n. med. Paweł Nachulewicz

Sekretarz
dr n. med. Patrycja Sosnowska

Skarbnik
lek. Magdalena Frankowicz

Członkowie zarządu:
Prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj
Prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Dr hab. n. med. Wojciech Górecki

SEKCJE:

Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
dr med. Marek Murawski
mkmurawski@wp.pl

Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń
dr Beata Stanek
beata.stanek@uj.edu.pl

Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Piotr Wojciechowski
piotr.wojciechowski@uj.edu.pl

Historii Chirurgii Dziecięcej
Maria Wieczorek-Grohman
marysia200@poczta.onet.pl

Torakochirurgii
Mirosław Krysta
mikrysta@cyfronet.krakow.pl

Urologii Dziecięcej
dr Andrzej Haliński
eswl@urolog.zgora.pl

Lista oddziałów terenowych:

 • 1. wielkopolsko-lubuski
 • 2. warszawski
 • 3. śląski
 • 4. szczeciński
 • 5. łódzki
 • 6. lubelski
 • 7. kujawsko-pomorski
 • 8. małopolsko-podkarpacko-świętokrzyski
 • 9. gdański
 • 10. dolnośląsko-opolski
 • 11. białostocki
GÓRA